Vesikerrokset vaikeuttavat liikkumista Etelä-Savon jäillä

a8916cb4-e775-47b4-ba48-6624fca50ecf-w_576_h_2000

Etelä-Savon järvien jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelevat. Kuva: Juho Kotanen.

Etelä-Savon järvien jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelevat järvestä riippuen 35–51 cm:n välillä, mutta järvien eri osissa jäänpaksuuksissa voi olla huomattavia eroja. Tällä hetkellä jään päällä on vaihteleva kerros lunta. Monilla paikoilla lumen alla on ohut kerros jäätä ja vettä, mikä voi hankaloittaa jäällä liikkumista.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jäiden paksuuksia 10.2.2022 viidellä järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Jäänpaksuudet ovat kasvaneet hyvin vaihtelevasti (4–18 cm), johtuen lumipeitteen paksuudesta eri havaintojärvillä.

Kaikilla havaintopaikoilla jää on suurimmaksi osaksi teräsjäätä. Kohvajään osuus kuitenkin vaihtelee 8–27 cm:n välillä. Mittauspaikoilla havaittiin keskimäärin noin 10 cm:ä paksu lumikerros. Eri järvien jäänpaksuuksien erot ovat olleet keskimäärin pienempiä kuin aikaisempina vuosina, mutta mittauspaikkojen erilaisten lumenpaksuuksien takia kokonaisjäänpaksuuksien erot ovat kasvaneet.

Viime päivien lumisateet ovat hidastaneet teräsjään kasvua, joten uutta jäätä onkin muodostunut paikoin lähinnä kohvajään muodossa. Monilla paikoilla jään päällä on vettä ja yksi tai useampi vesikerros jääkerrosten välillä. Kohvajään osuus kokonaisjäänpaksuudesta on kasvanut, mutta on edelleen selvästi alle puolet kokonaisjäänpaksuudesta.