Vedenpinnat keskimääräisellä tasolla Oulujoen vesistöalueella

splash-water

Oulujoen vesistötilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen. Ennusteiden mukaan syystulvia ei ole tiedossa.

Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin ajankohdalle tyypillisellä tasolla.Oulujärven ja paikoin Hyrynsalmen sekä Sotkamon reitin säännösteltyjen järvien veden korkeus on kuitenkin hieman koholla verrattuna tavanomaiseen marraskuun alkuun. Viime viikkojen ja alkusyksyn aikaiset sateet ovat jonkin verran kasvattaneet järvien tulovirtaamia Oulujoen vesistöalueella. Ennusteen mukaan sää näyttäisi viilenevän hiukan ja sateen määrä ennusteen mukaan jäisi vähäiseksi.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset ovat yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja alueen säännöstelystä vastaavien yhtiöiden (Fortum, Loiste ja UPM) kanssa seuranneet syksyn vesitilannetta sekä arvioineet vesitilanteen kehittymistä ennusteiden perusteella. Tämänhetkisen ennusteen mukaan ei edellisen vuoden kaltaista syystulvatilannetta näyttäisi olevan tulossa. Säännöstelyssä on varauduttu myös mahdolliseen tulovirtaaman kasvuun pitämällä järvissä säännöstelytilavuutta.

Sotkamon ja Hyrynsalmen reitillä luonnontilaisten järvien pinnat ovat nousseet ajankohdan keskimääräisten tasojen yläpuolelle. Ennusteen mukaan luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet eivät juuri enää nouse ja alkavat laskemaan tavanomaiseen tapaan. Oulujoella virtaamat ovat olleet hiukan keskimääräistä korkeammat, johtuen viime viikkojen sateista.

Tietoa vedestä ja vesistöistä sekä ajankohtainen vesitilanne löytyvät vesi.fi -palvelusta.