Kevään tulvakausi alkaa Etelä- ja Lounais-Suomessa

Lähipäivien lämmin ja sateinen sää lisää valuntaa ja nostaa jokien vedenkorkeudet Lounais- ja Etelä-Suomessa paikoin keskimääräisen tulvahuipun tasolle ensi viikon alussa. 

Lähipäivien lämmin ja sateinen sää lisää valuntaa ja nostaa jokien vedenkorkeudet Lounais- ja Etelä-Suomessa paikoin keskimääräisen tulvahuipun tasolle ensi viikon alussa. Ennusteen mukaan kevättulva jakautuu tänä vuonna useampaan osaan, ja virtaamat kasvavat uudelleen myöhemmin keväällä. Ennusteen mukaan vesi nousee ensi viikolla paikoin alavimmille pelloille. Mikäli lähipäivien sääennusteiden suurimmat sateet tulevat vetenä, on mahdollista, että tulvahuiput ovat keskimääräistä isompia.

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan joet nousevat tulvalukemiin jo maaliskuun alussa, mikäli sää jatkuu leutona ja sateisena ensi viikolla, mutta varsinainen kevättulva ajoittuu todennäköisesti huhtikuun alkupuolelle. Lunta Pohjanmaan maakuntien alueelle on kertynyt tavallista enemmän ja tulvista ennustetaan keskimääräistä suurempia. Mikäli lumen sulaminen ajoittuu usealle jaksolle, kevättulvahuiput jäävät keskimääräistä pienemmiksi.

Pohjois-Pohjanmaalla Oulun eteläpuolisissa sekä Oulujoen ja Kiiminkijoen vesistöissä lumen sulanta jää ensi viikolla verrattain vähäiseksi. Lunta on nyt ajankohtaan nähden huomattavasti tavallista enemmän, minkä vuoksi kevättulvahuiput voivat tänä vuonna kasvaa tavallista suuremmiksi. Pohjois-Pohjanmaan kevättulvat ajoittuvat tyypillisesti huhtikuun loppupuolelle. Koillismaalla ja Etelä-Lapissa lumen vesiarvot ovat toistaiseksi ajankohdalle tyypillisissä lukemissa.

Järvi-Suomen alueella lunta on kertynyt monin paikoin tavallista enemmän, erityisesti Itä-Suomessa. Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueilla lauhtuva sää voi kääntää järvien vedenkorkeudet jo ensi viikolla pienen nousuun. Varsinainen kevättulvahuippu suurilla järvillä ajoittuu kuitenkin tyypillisesti vasta toukokuulle. Suuren lumimäärän takia Itä-Suomen järvien tulvahuiput voivat keväällä nousta tavallista korkeammalle. Kevättulvan suuruus riippuu kuitenkin lähikuukausien ja erityisesti sulannan aikaisista sademääristä.