Arktisen merijään vuosittainen minimi ohitettu – tänä vuonna jääpeitteen laajuus oli tavanomainen, mutta jää nuorenee

Jään paksuus 23.–29.10.2022 verrattuna keskimääräiseen paksuuteen 2011–2021 Cryosat 2- ja SMOS-satelliittien mittauksista. Alfred Wegener -instituutti ja Ilmatieteen laitos. Datalähde: ESA ja Alfred Wegener -instituutti.

Arktisen merijään pienin laajuus saavutettiin tänä vuonna 18. syyskuuta, jolloin jään peittämä ala oli 4,68 miljoonaa neliökilometriä. Se on kymmenenneksi pienin mittaushistoriassa. Viimeiset kuusitoista vuotta ovat olleet mittaushistorian vähäjäisimpiä, mutta niiden joukossa kulunut vuosi ei ole poikkeuksellinen.

Tämän vuoden minimilaajuus oli vain hieman vähemmän kuin viime vuonna, mutta selvästi suurempi kuin vuoden 2012 pienin mitattu laajuus 3,41 miljoonaa neliökilometriä. Myös vuoden suurin laajuus oli mittaushistorian kymmenenneksi pienin: 14,88 miljoonaa neliökilometriä.

Arktisen merijään laajuus vaihtelee huomattavasti vuoden aikana: se on tavallisesti suurimmillaan huhtikuussa ja pienimmillään syyskuussa. Normaaliin ilmastolliseen vaihteluun kuuluvat erot yksittäisten vuosien välillä.

Syyskuun keskimääräinen jään laajuus on hyvä indikaattori ilmastonmuutoksesta arktisella alueella. Talvikaudella merijää voi hetkellisesti peittää laajojakin alueita, jolloin pinta-ala kuvaa enemmänkin säätilasta johtuvaa kuin ilmastollista vaihtelua. Syyskuussa havaittava vuotuinen jään laajuuden minimi riippuu hyvin paljon jään paksuudesta, joka taas riippuu sekä talven ankaruudesta että kesäkauden sulamisen voimakkuudesta.

Arktisen merijään keskimääräinen laajuus syyskuussa 1979–2022. Datalähde: National Snow and Ice Data Center.

Jään laajuuden vuosittainen vaihtelu on voimistunut

Arktisen merijään laajuus voidaan mitata luotettavasti määrittämällä satelliittikuvista jään osuus niiden kuvaamalta alalta. Jään laajuuteen lasketaan kuvat, joissa jään osuus on yli 15 %. Merijään laajuutta on voitu tarkkailla satelliiteilla yhtäjaksoisesti vuodesta 1979 alkaen. Havainnot osoittavat, että talvikauden jään kasvaminen on heikentynyt ja kesäkauden sulaminen on voimistunut.

”Satelliitista mitattu arktisen merijään huhtikuun laajuus on pienentynyt vuosikymmenessä keskimäärin 2,6 % ja syyskuun laajuus jopa 13 %, ollen nyt noin puolet vuoden 1979 laajuudesta. Jään laajuuden vuosittainen vaihtelu on siis voimistunut”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Jaakko Seppänen.

Arktisen merijään paksuutta on mitattu satelliiteista yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 alkaen. Vanhemmat paksuusmittaukset ovat joko katkonaisia tai paikallisesti jäältä tai sen alta tehtyjä. Paksuusmittausten avulla saadaan tarkempaa tietoa jään tilavuudesta ja monivuotisen jään kehityksestä.

Kokonaismäärän lisäksi paksuusmittaukset paljastavat myös vuosittaisen vaihtelun eri osissa napajäätä: esimerkiksi Grönlannin ja Kanadan pohjoispuolella jää on tänäkin vuonna jopa metrin kymmenen vuoden keskiarvoa ohuempaa. Pysyvästi jäisten alueiden ohentumisen myötä jää onkin viimeisten kymmenen vuoden aikana edelleen nuortunut ja samalla haurastunut.