May 20

The European Environment Agency: Uimarantojen veden laatu on Suomessa erittäin hyvä

2015-05-20 12_31_22-European_bathing_water_quality_in_2014_EN.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Yleisten uimarantojen veden laatu oli vuonna 2014 Suomessa erittäin hyvä, kertoo Euroopan ympäristökeskuksen vuotuinen uimavesiraportti. Suurin osa Suomen uimavesistä oli luokiteltu joko erinomaiseksi tai hyväksi. Ainoastaan viisi (5) uimarantaa ei täyttänyt uimaveden laadulle asetettuja vaatimuksia.

Euroopan ympäristökeskuksen Suomen-raportissa on mukana 310 yleistä uimarantaa, joista 81 sijaitsi rannikolla ja 229 sisämaassa. Mitä paremmaksi uimavesi on luokiteltu, sitä vähemmän suolistosta peräisin olevat mikrobit ovat sitä saastuttaneet.

Uimavesiluokka määritetään neljän viimeisimmän uimakauden tulosten perusteella. Määrittäminen edellyttää, että uimaveden laadun lisäksi myös uimaveden laadun seuranta on kunnossa koko neljän vuoden ajan, mikä tarkoittaa nyt julkistetussa raportissa uimakausia 2011−2014. Yksittäinenkin näytteenotossa tehty virhe estää uimavesiluokan määrittämisen.

Suomessa uimarantojen veden laatua seurataan kesäisin vähintään neljän näytteen avulla. Suurimmassa osassa Suomea uimakausi kestää kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun. Suomessa raportin kansallisena yhteystahona toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL.

Yksittäisen uimarannan veden laadun Suomessa tai muussa EU-maassa voi tarkastaa Euroopan ympäristökeskuksen karttapalvelusta.