Apr 29

Ennuste: Lapin jokien tulvahuiput vasta touko–kesäkuun vaihteessa

Tornionjoen-alajuoksulla-on-jo-jäättömiä-kohtia-556x303

Tornionjoen tulvahuippu ajoittuu tämänhetkisen ennusteen mukaan vasta kesäkuun alkuun tai mahdollisesti aivan toukokuun lopulle. Tornionjoen alajuoksulla on jo laajoja sulia alueita. © Kuva: Lapin ELY-keskus

Kylmä sää viivästyttää Lapin kevättulvia. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan useimpien Pohjois-Suomen jokien tulvahuiput ajoittuvat toukokuun loppupuolelle tai jopa kesäkuun alkuun. Kevättulvien ennustetaan olevan suuruudeltaan pääosin keskimääräisiä tai sitä hieman pienempiä. Tästä poikkeuksena on Tornionjoki, jossa keskimääräistä hieman suurempi tulva näyttää melko todennäköiseltä. Tornionjoen alueella lunta on hiukan keskimääräistä enemmän. Muiden Lapin jokien alueilla lumen vesiarvot ovat keskimääräistä tasoa tai hieman sitä pienempiä.

Epävarmuudet ovat kuitenkin suuria. Kun tulvien ajankohta siirtyy pitkälle kevääseen tai alkukesään, kasvaa mahdollisuus sille, että sää lämpenee äkillisesti ja lumet sulavat hyvin nopeasti. Jos samoihin aikoihin sattuu runsaita vesisateita, ovat suuretkin tulvahuiput mahdollisia. Tulvien lopulliset suuruudet riippuvat voimakkaasti sulamisajan säästä. Tulviin on varauduttu muun muassa tekemällä säännösteltyihin järviin varastotilaa, joka loiventaa virtaamahuippua.

Jäät ovat keskimääräistä selvästi ohuemmat, joten jääpatojen aiheuttamien tulvien riski arvioidaan pieneksi. Paikoitellen jokiosuudet ovat jo sulia. Jäälle ei tule enää mennä, vaikka se joissakin paikoissa vielä näyttäisikin siltä, että se voisi kantaa.

Simojoki

Simojoessa Lapin eteläosassa virtaama kasvaa huippuunsa hieman aiemmin kuin pohjoisempana. Tulvahuippu ajoittuu todennäköisimmin toukokuun puolivälin paikkeille ja on ennusteen mukaan suuruudeltaan lähellä keskimäärästä. Simojoki on jo osittain sula.

Tornionjoki ja Muonionjoki

Tornionjoessa ja Muonionjoessa tulvahuiput ajoittuvat tämänhetkisten ennusteiden mukaan vasta kesäkuun alkuun tai mahdollisesti aivan toukokuun lopulle. Virtaamahuippujen ennustetaan olevan hieman keskimääräistä suurempia. Tornionjoen alajuoksulla on jo laajoja sulia alueita, pohjoisempana jäänlähtö tapahtunee toukokuun alkupuolella.

Kemijoki

Kemijoen virtaama on jo hieman kasvanut, kun Kemijärven juoksutusta on kasvatettu ja järveen tehty näin tilaa sulamisvesille. Virtaama pysynee nyt jonkin aikaa nykyisissä lukemissa tai mahdollisesti pienenee hieman, ja alkaa taas kasvaa toukokuun puolivälin tienoilla. Tulvahuippu on ennusteen mukaan todennäköisimmin toukokuun lopulla, mahdollisesti vasta kesäkuun alussa. Suuruudeltaan huipun ennustetaan olevan keskitasoa ja selvästi viime vuoden kevättulvaa pienempi. Jäät Kemijoessa ovat erittäin ohuet, ja monin paikoin ne sulavat paikoilleen.

Ounasjoki

Ounasjoen virtaama pysyy varsin pienissä talvisissa lukemissa vielä pari viikkoa ja lähtee sen jälkeen nousuun. Tulvahuipun todennäköisin ajankohta on tämänhetkisen ennusteen mukaan kesäkuun alku, ja suuruudeltaan se on todennäköisesti hiukan keskimääräistä pienempi. Kittilässä vahinkorajan ylittyminen ei ole kovin todennäköistä, mutta se on kuitenkin mahdollista, jos lumi sulaa erittäin nopeasti sitten, kun sulaminen kunnolla alkaa. Jäät ovat myös Ounasjoessa tavanomaista heikommat ja jääpatojen riski on pieni.

Ivalojoki

Ivalojoen virtaaman ennustetaan lähtevän nousuun hieman ennen toukokuun puoliväliä ja saavuttavan huippunsa toukokuun loppupuolella. On myös mahdollista, että tulvahuippu ajoittuu kesäkuun puolelle. Tulvahuipun ennustetaan olevan lähellä keskimääräistä tasoa. Myös Ivalojoella jäät ovat heikot, ja niiden oletetaan purkautuvan rauhallisesti.

Tenojoki

Tenojoen virtaama lähtenee nousuun vasta toukokuun puolivälin paikkeilla. Virtaamahuipun ennustetaan ajoittuvan touko–kesäkuun vaihteeseen ja olevan suuruudeltaan keskimääräistä pienempi.

Apr 05

Pohjalaisjoet tulvivat selvästi normaalia aikaisemmin

0e65c8e9-eeb0-452a-b358-dd825d5eb0da-w_576_h_2000

Laihianjoen vedenpinta oli korkealla Karkkimalan mittausaseman liepeillä 31.3.2021

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla jokien jäiden lähtö ja keväinen tulvahuippu ajoittuvat keskimäärin huhtikuun toiselle viikolle ja Keski-Pohjanmaalla huhtikuun loppupuolelle. Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan joet saavuttivat kevään tulvahuipun pari viikkoa normaalia aikaisemmin eli välillä 30.3. – 3.4.2021. Toistuvuudeltaan Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Maalahdenjoen tulva vastasi noin kerran 5–10 vuodessa toistuvaa tulvaa. Myös Lapuanjoen pohjoispuoliset joet ovat viime päivinä nousseet nopeasti ja voivat saavuttaa tulvahuippunsa melko piankin. Toisaalta on mahdollista, että Keski-Pohjanmaan joet saavuttavat tämän kevään tulvahuipun vasta huhtikuun loppupuolella, sillä alkavalle viikolle on ennustettu kylmempää säätä.

Kyrönjoen alaosalla vuosina 1911–2020 suurin maaliskuussa ja huhtikuun alussa todettu virtaama on ollut keskimäärin tasoa 300 m3/s, kun tänä vuonna virtaama oli maalis-huhtikuun vaihteessa suurimmillaan 370 m3/s.  Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla kevään tulvahuippu on nyt ohi ja jokien pinnat kääntyivät selvään laskuun viimeistään pääsiäispäivänä 4.4.2021. Vähänkyrön alapuoliset jäät siirtyivät kohti merta 3.4.2021 illalla, eivätkä aiheuttaneet merkittäviä tulvavahinkoja. Pohjalaisjokien keväiset tulvahuiput ovat yleensä nopeita, mutta tänä vuonna huippulukemissa on oltu useita päiviä. Esimerkiksi Ilmajoella Nikkolassa oltiin lähellä tulvaluukkujen keväistä avaamista 30.3.–2.4.2021, mikä on aikaisemmin kuin koskaan ennen. Viime viikon vähäiset sateet, loppuviikon kylmät yöt ja tekojärvien täytön onnistunut ajoitus olivat todennäköisesti suurimmat syyt siihen, että tulvaluukkuja ei tarvinnut avata Kyrön- tai Lapuanjoella.

Isojen järvien pinnat nousevat keväiseen huippunsa selvästi myöhemmin kuin jokiuomat. Kuortaneenjärvelle ennustetaan kaksiosaista huippua: ensimmäinen huippu jo alkavan viikon lopulla ja toinen suurempi huippu 20. huhtikuuta jälkeen. Jälkimmäinen huippu saattaa nousta tasolle, joka voi aiheuttaa haittoja matalalla oleville lomarakennuksille. Ennusteeseen liittyy vielä kuitenkin paljon epävarmuutta. Lappajärven ja Lestijärven tulvahuippua ennustetaan toukokuun alkuun.

Lisätietoja Twitterissä:

@tulvatpohjanmaa

@pinnanalta (SYKEn hydrologit)

@meteorologit (Ilmatieteen laitos)