Nov 18

Suolapulssien vaikutus näkyy nyt Suomen rannikolla

img_0981

Kuva: Markku Hietavuori

Itämerelle aiemmin tänä vuonna saapuneiden suolapulssien vaikutus näkyy nyt Suomen rannikolla. Helsingin edustalla 46 metrin syvyydessä tehtiin 16.11. normaalista hyvin poikkeavia havaintoja meriveden laadusta.

Pohjanläheisen veden suolaisuus oli 8,03 promillea, kun normaalit arvot alueella tähän vuodenaikaan ovat noin 5,5–6,0 promillen välillä. Helsingin ympäristökeskus on mitannut meriveden suolapitoisuuksia vuodesta 1967 saakka. Nyt mitattu suolapitoisuus on koko mittaushistorian korkein.

Samaan aikaan alueen veden happipitoisuus oli laskenut voimakkaasti ja ravinnepitoisuudet nousseet viisinkertaisiksi edelliseen havaintokertaan verrattuna.

Havainnot kertovat Itämerelle aiemmin tänä vuonna saapuneiden suolapulssien vaikutuksesta Suomenlahdella. Suolapulssit hapettavat Itämeren pääaltaan syvänteiden vesiä, mutta samalla työntävät vanhaa suolaista, hapetonta ja hyvin ravinteikasta vettä Suomenlahdelle ja heikentävät voimakkaasti Suomenlahden syvänteiden tilaa. Vaikutukset näkyvät myös rannikolla, kun Itämeren pääaltaalta työntyvien vesimassojen tilavuus on tarpeeksi suuri.

Suomenlahdelle työntyvät hapettomat ja ravinteikkaat vedet heikentävät pohjaeliöstön tilaa ja saattavat aiheuttaa tulevina vuosina normaalista voimakkaampia sinileväkukintoja.

Nov 17

Syyskierto on toteutunut Nuasjärvellä ja syvänteissä hyvin happea

2016-11-17-13_47_45-kuva-2-pdf-nitro-reader-3

Syvänteiden vedenlaadun tarkkailupisteiden ja purkuputken sijainti Nuasjärvessä.

Kainuun ELY-keskus on seurannut tehostetusti Nuasjärven tilaa ja syyskierron toteutumista. Nuasjärven vedenlaatua on tarkkailtu Terrafamen velvoitetarkkailun vesinäytteenottojen, vedenlaadun kenttämittausten ja jatkuvatoimisten mittausten lisäksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) toimesta. Kainuun ELY-keskus tilasi GTK:lta selvityksen eri puolilla Nuasjärveä sijaitsevien syvänteiden vedenlaadusta sekä kuormituksen päävirtaussuunnista. Tutkimusraportti ja kuvaus alapuolisten vesistöjen tilasta julkaistaan vuoden vaihteessa. Myös Suomen ympäristökeskus (SYKE) osallistuu tutkimustulosten arviointiin ja Nuasjärven tilan tulkintaan.

Lokakuun mittaustulokset osoittavat, että syyskierto on toteutunut Nuasjärvessä ja sekoittanut syvänteiden veden alusvettä myöten. Syyskierron toteutumista osoittaa se, että syvänteen vesimassa on kauttaaltaan saman lämpöistä. Veden sekoittumisen ansiosta syvänteiden happitilanne on hyvä. Myös veden suolaisuutta kuvaava sähkönjohtavuus on laskenut huomattavasti. Ainoastaan Ison Selkäsaaren edustalla sijaitsevan syvänteen Nj35 alusveden sähkönjohtavuus on koholla. Tarkkailutuloksien perusteella purkuputken kuormitus on näkynyt selkeimmin syvänteessä Nj35. Purkuputken aiheuttama kuormitus on ympäristöluvan lupaehtojen mukaista. Kainuun ELY-keskus tulee jatkamaan tehostettua Nuasjärven vedenlaadun seurantaa ja tiedottamista.

Nov 08

Ilmatieteen laitos – Jääpalvelu aloitti talvikauden: ensimmäiset jäät näkyvät jo jääkartassa

jaakuusilo_netti

Ilmatieteen laitoksen Jääpalvelu on aloittanut talvikauden marraskuun alussa julkaisemalla ensimmäiset pintalämpötilakartat. Jääpalvelun päätehtävä talvikaudella on ajantasaisen jäätiedon tarjoaminen talvimerenkulun tarpeisiin.

Jääpalvelun toiminta alkaa loka-marraskuun vaihteessa veneilykauden päättyessä. Marraskuun alusta lähtien julkaistaan meriveden pintalämpötilakarttoja maanantaisin ja torstaisin. Kun Suomen merialueilla on jäätä merenkulkua haittaavassa määrin, aloitetaan päivittäinen jääkarttojen julkaisu. Päätehtävänä Jääpalvelulla on kertoa talvella päivittäinen jäätilanne sekä se, miten se on muuttunut edellispäivästä. Viimeiset jäätiedotukset annetaan yleensä toukokuun loppupuolella.

Rannikoiden sisälahdissa jo jäätä

Maanantaina 7. marraskuuta tehdyssä jääkartassa näkyy ensimmäiset jäät rannikoiden sisälahdissa. Edellisen kerran jäätä jääkarttoihin on marraskuun alkupuolella piirretty talvina 2006–07 ja 2002–03. Tiistaina annettiin ensimmäiset liikennerajoitukset Saimaan pohjoisosiin, jonne marraskuun alun kylmät säät ovat muodostaneet jäätä. Jäiden odotetaan paksuuntuvat loppuviikon aikana Saimaan liikennettä haittaavaksi.

Tällä hetkellä Suomea ympäröivien merialueiden pintalämpötila vaihtelee Perämeren pohjoisosan rannikkovesien noin kahdesta asteesta varsinaisen Itämeren altaan kahdeksaan asteeseen. Verrattuna pitkäaikaisiin keskiarvoihin, on meriveden pintalämpötila Suomea ympäröivillä merialueilla vajaan asteen verran keskiarvojen yläpuolella.

“Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, millainen tulevasta jäätalvesta tulee, mutta jos jotain pitää sanoa, niin sanoisin talvesta tulevan keskimääräisen, kenties talven 1999 kaltaisen”, toteaa Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio.

“Viimeisen parikymmenen talven joukkoon mahtuu monenlaisia talvia. Esimerkiksi talvi 1999 vastaa hyvin 2000-luvun talvien keskimääräistä talvea, kun taas talvi 2008 oli kaikkien aikojen leudoin ja talvi 2011 2000-luvun talvien ankarin”, Jouni Vainio kertoo.

Jääkartta: http://ilmatieteenlaitos.fi/jaatilanne